مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۵

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۵ We cannot help everyone in […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۴

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۴ Nowadays the way many people […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲

مرداد ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۳

نمونه رایتینگ آیلتس Some people think that museums should be […]