تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس 4 – شرط

آموزش گرامر درس 4 - شرط
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس 3 – افعال اصلی

آموزش گرامر درس 3 - افعال اصلی
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 30

Several languages are in danger of extinction because they are…
تدریس خصوصی آیلتس

تشخيص كلمات كليدی در Reading و Listening

اغلب آزمون دهندگان IELTS در تشخیص کلمات کلیدی یا key words در ریدین…