آبان ۲۸, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۱۴

آبان ۲۴, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۱۳

آبان ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی تافل

توصیه های خودمانی برای آزمون speaking

نکات کلیدی speaking قبل از شروع مصاحبه ، مصاحبه کننده کارت شناسایی شما را چک میکند. این بخش توانایی شما را برای ارتباط برقرار کردن و […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۱۲