تدریس خصوصی آیلتس

سوالات Heading Matching در ریدینگ آیلتس

همانطوریکه می دانید هرپاراگراف در انگلیسی با یک یا دو جمله به نام Topic Sentence شروع می شود که کل تمام موضوع پاراگراف را خلاصه می کنند. این جمله در بیشتر حالات جمله اول و گاهی در جمله دوم خواهد بود. برخی پاراگراف ها هم نیاز به یک جمله انتهایی برای جمع بندی خواهند داشت که به آن Concluding Sentence گفته می شود و دوباره بر محتوای جمله Topic اشاره میکند. بنابراین منطقی است برای یافتن Theme یک پاراگراف به خواندن دقیق همین چند جمله اکتفا کنیم.

حال پاراگرافی را درنظر بگیرید که در آن در مورد موسیقی و بچه ها مرتب صحبت شده است. آیا عنوانی مثل:

.The effects of music on children

عنوان خوبی برای این پاراگراف خواهد بود؟ مسلماً اگر در داخل پاراگراف در مورد effects موسیقی برروی کودکان بحث نکرده باشد، این عنوان برای این پاراگراف خوب نیست. کلماتی مثل Effects را که معمولاً در ابتدای عناوین وجود دارند Organising Words نام دارند که باید به محتوای اصلی پاراگراف ربط داشته باشند.

بنابراین برای پاسخ دادن به سئوالات Heading Matching باید ابتدا کلمات Organising را در عناوین بیابیم و سپس با خواندن خیلی دقیق (حتی ترجمه کردن به فارسی) جملات اول، دوم و آخر پاراگراف سعی در Match کردن آنها با هم نماییم.

توجه به دو نکته در پاسخ دادن به سئوالات Heading Matching بسیار ضروری است. ابتدا اینکه پاراگراف های متن منطق Chronological دارند یعنی به ترتیب از گذشته شروع شده و به حال می رسند و به آینده خواهند رسید. این مسئله در انتخاب عناوین بسیار اهمیت دارد.

نکته دوم آنکه جزئیات و مثال های داخل پاراگراف فقط برای Support جمله Topic می آیند و خود نمی توانند یک عنوان خوب برای پاراگراف باشند. بنابراین به دنبال کلیت پاراگراف ها باشید نه جزئیات آن.

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال ژوئن ۲۰۱۶ استرالیا-ملبورن

Writing task 1 (a letter)

You are going to work in another city for a year. A friend who lives there offered to help you find a place to live. Write a letter to your friend and say

 • Express your gratitude to him/her.
 • Describe the area that you want to live in.
 • Explain what type of accommodation you are looking for.

Writing Task 2 (an essay)

Some parents think that helping their children with homework is good. Others think children should do their homework on their own. Discuss both views and give your opinion.

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What school did you go to?
 • Did you like it? Why?
 • Do you like music?
 • Do you still listen to music that you liked in the past?
 • Why did your taste change?
 • Do you have a pet?
 • Is it more difficult to have a pet in cities or in rural areas? Why?

Cue Card

Describe an interesting animal that you saw for the first time recently. Please say

 • What is it?
 • Why was it interesting to you?
 • What did it do?

Discussion

 • What was your reaction to its behavior?
 • Why do you think people become vegetarians?
 • What should be done to lower cruelty to animals?
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک آگوست ۲۰۱۶ کانادا

Listening test

Section 1. Completion of medical form at a health center.
Section 2. A radio program about the ship St. Mary that sank.
Section 3. A teacher and student talked about a dissertation regarding absence reduction at work places.
Section 4. A lecture about a certain experiment.

Reading test

Passage 1. About the environmental noise and hazards associated with it.
Passage 2. A research that compared humans and gorillas, including certain genetic traits such as patience.
Passage 3. The opinion of Leo Tolstoy about art.

Writing test

Writing task 1 (a report)

We were given a flow chart and images of seven stages of glass bottles recycling process.

Writing task 2 (an essay)

Some people think that organizations would benefit more from young managers than from older ones. To what extent do you agree or disagree?

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • Describe the place where you live now.
 • Do you have public transport close to your place?
 • Do you often visit cinemas? Why?
 • Do you like to walk?
 • How often do you walk?
 • Where is it better to walk?
 • Have you seen something exciting during you walks?
 • What do you do in weekends?
 • Do you have plans for the next weekend?
 • Are there some interesting places to visit around your city in weekends?

Cue Card

Describe a change that happened to you. Please say

 • When did it happen?
 • What was the change?
 • How did it influence you?

Discussion

 • Do changes have the same influence on people from different age groups?
 • For whom is it harder to accept changes?
 • What are the changes that happened in your country in the recent years?
 • Was the life different in the past? Why?
 • What do you think will happen in the future?
 • Did you notice changes in the roles of family members?
 • What kind of changes?
 • How did it influence the communication between parents and children?
 • Why is it so?
تدریس خصوصی آیلتس

از نمونه های خوب رایتینگ چگونه استفاده کنیم؟

وقتی یک نمونه خوب می بینید، حتما آن را از زوایای مختلف تحلیل کنید.

متود: دقت کنید از پاراگراف و یا چه ترککیبی یا با چند جمله برای پاسخگویی استفاده شده بعنوان مثال معمولا چهار پاراگراف و بین ۱۳ تا ۱۵ جمله در رایتینگ تسک دوم استفاده می شود.

سبک نگارش: نوع ایده پردازی و شیوه بیان موضوعات که نه خیلی رسمی و نه خیلی غیر رسمی بودن، شفاف بودن نظرات نویسنده و حاشیه نرفتن و ترتیب منطقی بیان دلایل از جمله نکات مهم هنگام مطالعه نمونه های خوب است.

تمرکز رایتینگ: بجای اینکه نگران گرامر و پیدا کردن ساختارهای پیچیده در رایتینگ های نمونه باشید، به شیوه استفاده از لغات و کالوکیشن ها دقت کنید. انتخاب لغت مناسب از مهمترین نکات هنگام نوشتن است