تدریس خصوصی آیلتس

بالا بردن نمره پیوستگی و انسجام در Writing

روش اول: استفاده از Cohesive Devices

ابزارهای Cohesive کلمات و عباراتی هستند که ارتباط بین جملات و ایده ها را نشان می دهند. ابزارهای متفاوتی برای اینکار وجود دارد که در اینجا معروف ترین آنها را بررسی می کنیم:

ابزارهای پیوستگی برای لیست کردن – برای نشان دادن ترتیب جملات استفاده می شود. به عنوان مثال:

first, second, third, to begin, next, after, before, finally, initially, at first, from there, following this

Example: First, it causes the melting of polar ice caps… Second, it exposes us to harmful UV rays from the sun.

ابزارهای پیوستگی برای اضافه کردن: از آن برای افزودن یک ایده جدید استفاده می شود. به عنوان مثال:

also, furthermore, in addition, another is, also, again, additionally, further, moreover, as well as, besides

Example: Global warming causes polar ice caps to melt… Furthermore, it exposes us to harmful UV rays from the sun

ابزارهای پیوستگی برای ارائه مثال:

for example, for instance, to illustrate, a good example is, such as

Example:The thinning of the ozone layer makes us prone to developing skin problems such as sunburn or skin cancer.

ابزارهای پیوستگی برای جمع بندی:

in general, to sum up, in sum, all in all
Example: All in all, global warming is a problem that can negatively affect our planet and humanity

ابزارهای پیوستگی برای نتیجه گیری:

so, therefore, as a result, consequently

Example: The amount of greenhouse gasses on the planet is ever increasing; as a result, global warming takes place.

ابزارهای پیوستگی برای مقایسه:

similarly, in the same way, likewise

Example: Smoke coming from cars, likewise the carbon emissions from factories, contribute to global warming.

ابزارهای پیوستگی برای تضاد:

on the other hand, but, on the contrary, however, although, despite this, conversely, in contrast, while, though, in comparison, compared with, rather, whereas, instead, in spite of this, nevertheless, otherwise

Example: Presently, there is no clear cut method of eliminating green house gasses from the atmosphere; however, there are some things we can do to reduce them.

ابزارهای پیوستگی برای ارائه دلیل:

because, since, as, so, due, owing to

Example: Global warming occurs due to the increasing amount of green house gasses in the atmosphere.

ابزارهای پیوستگی برای ارائه حقایق قطعی:

obviously, clearly, naturally, of course, as can be expected, after all

Example: Obviously, as more non-environment friendly factories are put up, carbon emissions also increase.

روش دوم: ضمایر ارجاعی
در این روش از ضمایر ارجاعی استفاده می شود. معمولا ضمایری مانند they, them, it و یا ضمایر توصیفی مانند this, that, those, these.

Example: One of the most pressing issues of today is global warming, as it causes several problems like…

روش سوم: کلمات مرتبط و جایگزین
در این روش از تغییر کلمات به یک عبارت یا کلمه مشابه یا سینونیم استفاده می شود. اما در این روش دقت زیادی داشته باشید، چون هر لغتی را نمی توان به سادگی معادل سازی کرد.

Example: One of the most pressing issues of today is global warming. The phenomenon causes several problems like…

تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات اخیر از سراسر جهان

این بار از British Council

February-2017

 • Part 1:

  Do you work or study?

  Did you use to work too much in the past?

  What was the best way for you to relax after too much work?

  Do you know how to play any musical instrument?

  Whats the easiest musical instrument to learn?

  Did you learn music at school?

  Do you think children should learn music at school?

 • Part 2:

  Describe two people you know from the same family.

  You should say

  Who they are

  What they look like

  In what ways they are similar or different

  And describe how they get along with each other

 • Part 3:

  In what ways do parents influnce their children?

  Do you think children’s personality changes as they grow up?

  Should governments take the responsibilty of training parents in order to be good parents?

تدریس خصوصی آیلتس

“حذف به قرینه” در رايتينگ و اسپیکینگ

هر گاه معنا روشن باشد، عناصر تکراری در کلاز های کنار هم را می توان حذف کرد. به این عمل ellipsis می گوییم و در رايتينگ و اسپیکینگ نمرات گرامر پیچیده را برای ما به ارمغان می آورند.
مثال :

He painted the walls brown and (he painted) the trimming white.

We asked john to come at ten and ( we asked) Bill ( to come) at noon.

واژگان داخل پرانتز حذف می شوند. جملات حاصله، elliptical sentences نام دارند و در آیلتس بسیار نمره آور محسوب می‌شوند.
تمرین :

Combine the following into elliptical sentences :

 • We considered the plan good. We did not consider it bad.
 • He had the house painted. He did not have the garage painted.
 • At the camp the men began to put up the tents and the women began to prepare the dinner.
 • Many people don’t want to do volunteer work to help others. Fortunately there are many other people who want to do volunteer work to help others.

نکته: ساختار فوق نه تنها نمره گرامر بالایی دارد، بلکه با ایجاد یک مرجع کاذب و بازگشت به همان مرجع، نمره CC را در رايتينگ و روان صحبت كردن را در اسپیکینگ، به طرز شگفت انگیزی بالا می‌برد ( در صورت استفاده درست و وسیع البته! ).
معمولاً کندیدت ایرانی آیلتس، برای به حد نصاب ( صد و پنجاه و دویست و پنجاه واژه) رساندن رايتينگ خود، “الیپسیس” را انجام نمیدهد و فکر میکند با این کار اوضاع بهتر می‌شود: در حالی که یک رایتینگ بی رمق و تکراری و کسل کننده تحویل داده است.

منطقی و صحیح اما “بی رحمانه” حذف کنید و در دام تکرار مکررات نیافتید!

تدریس خصوصی آیلتس

مقایسه ریز نمرات آیلتس با تافل

پس از تغییرات اخیر در ویزای آمریکا، بسیاری از کسانی که نمره تافل دارند یا برای این امتحان آماده می شدند، به دانشگاه های کانادا و استرالیا و نیوزیلند و انگلیس و اسکاندیناوی… و طبعاً امتحان آیلتس روی آورده اند.
سوال این است که چگونه نمرات کسب شده در امتحانات اصلی یا آزمایشی تافل را “دقیقاً” با آیلتس تطبیق دهیم و نقاط ضعف و قوت خود را بیابیم و طبق آنها کلاس و کارگاه بگیریم و یا کتاب های مورد نیاز را بخوانیم؟

در یک کار تحقیقی دقیق، هم نمره اورال و هم هر تک اسکیل به دقت در هر دو آزمون مقایسه و همسان سازی شده اند.

نکته:

به دقت بسیار زیاد آیلتس در نمرات شش به بالا( به خصوص در رایتینگ) توجه کنید

Compare TOEFL® Scores

As the maker of the TOEFL® test, ETS aims to give you the information you need to make the best admissions decisions for your institution. That’s why we’ve conducted research to develop these helpful tools that make it easier for you to compare TOEFL iBT® scores to the IELTS® academic module and the Common European Framework of Reference (CEFR).

TOEFL iBT® and IELTS® Academic Module Scores

Score Comparison Tool

Drag the slider to the TOEFL iBT Total Score (or enter it in the box below) to see the IELTS Overall Band Score.

Overview

ETS developed the score comparison tool to help score users make educated admissions decisions by allowing them to compare TOEFL iBT scores to IELTS Band Scores. The data is based on the analysis of 1,153 individuals who took both the TOEFL test and the IELTS academic test.

Comparison Tables

Based on the research reports that link TOEFL iBT scores to IELTS scores, ETS developed these comparison tables to help you make informed admissions decisions.

ETS does not endorse using the tables to calculate cut scores. Institutions wishing to set cut scores should study the two tests and work with test results to set cut scores that are appropriate to meet their specific needs.

TOEFL Score IELTS Band
۰-۴ ۰-۳۱
۳۲-۳۴ ۴٫۵
۳۵-۴۵ ۵
۴۶-۵۹* ۵٫۵
۶۰-۷۸* ۶
۷۹-۹۳* ۶٫۵
۹۴-۱۰۱* ۷
۱۰۲-۱۰۹* ۷٫۵
۱۱۰-۱۱۴ ۸
۱۱۵-۱۱۷ ۸٫۵
۱۱۸-۱۲۰ ۹
TOEFL Reading IELTS Reading
۰-۲ ۰-۴
۳ ۴٫۵
۴-۷* ۵
۸-۱۲* ۵٫۵
۱۳-۱۸* ۶
۱۹-۲۳* ۶٫۵
۲۴-۲۶* ۷
۲۷-۲۸* ۷٫۵
۲۹* ۸
۲۹* ۸٫۵
۳۰ ۹
TOEFL Listening IELTS Listening
۰-۲ ۰-۴
۳ ۴٫۵
۴-۶ ۵
۷-۱۱* ۵٫۵
۱۲-۱۹* ۶
۲۰-۲۳* ۶٫۵
۲۴-۲۶* ۷
۲۷* ۷٫۵
۲۸* ۸
۲۹* ۸٫۵
۳۰ ۹
TOEFL Speaking IELTS Speaking
۰-۱۱ ۰-۴
۱۲-۱۳ ۴٫۵
۱۴-۱۵* ۵
۱۶-۱۷* ۵٫۵
۱۸-۱۹* ۶
۲۰-۲۲* ۶٫۵
۲۳* ۷
۲۴-۲۵* ۷٫۵
۲۶-۲۷* ۸
۲۸-۲۹* ۸٫۵
۳۰ ۹

 

TOEFL Writing IELTS Writing
۰-۱۱ ۰-۴
۱۲-۱۳ ۴٫۵
۱۴-۱۷* ۵
۱۸-۲۰* ۵٫۵
۲۱-۲۳* ۶
۲۴-۲۶* ۶٫۵
۲۷-۲۸* ۷
۲۹ ۷٫۵
۳۰ ۸
۳۰ ۸٫۵
۳۰ ۹

 

*Indicates score comparison ranges with the highest degree of confidence. The data is based on the analysis of 1,153 individuals who took both the TOEFL test and the IELTS academic module.

Research

Linking TOEFL iBT Scores to IELTS® Scores — A Research Report (PDF)

ETS conducted score comparison research between the TOEFL test and an alternative test, IELTS academic. For the research, ETS obtained a sample of 1,153 students who had both IELTS and TOEFL scores. Under this approach, TOEFL iBT score ranges are identified for test takers meeting a particular score level on the equivalent IELTS score band. The score comparison results for each section (Listening, Speaking, Reading and Writing) and for the total test showed that most of the students in the sample scored in the middle to mid-high score ranges on both tests.

TOEFL iBT Scores and the CEFR

In 2006, as the TOEFL iBT test was being introduced, ETS conducted a standard-setting exercise with educators to map the new scores to the CEFR levels.

Since the time of that study, ETS has been closely monitoring the needs of TOEFL iBT score users and how they make use of CEFR levels and TOEFL iBT cut scores to inform their policies and decisions. ETS has also received extensive feedback from universities and teachers of English about the levels of performance in an academic setting represented by different CEFR levels and TOEFL score levels.

Based on this feedback from the field, ETS has adjusted the TOEFL scores corresponding to different CEFR levels, so that the scores more closely reflect performance described in the CEFR levels.

ETS adjusted TOEFL iBT scores using the test’s Standard Error of Measurement (SEM). An SEM is found in every test, and quantifies the reliability of test scores — that is, the extent to which test takers would earn the same test score if they took different versions of the test on different occasions. Using commonly accepted educational measurement practice, ETS adjusted the TOEFL score requirements by two SEMs.

Comparison Table

Below are the adjusted TOEFL iBT scores mapped to their corresponding CEFR levels.

Total (0–۱۲۰) Writing (0–۳۰) Speaking (0–۳۰) Listening (0–۳۰) Reading (0–۳۰) CEFR level
۹۵ ۲۴ ۲۵ ۲۲ ۲۴ C1 or above
۷۲ ۱۷ ۲۰ ۱۷ ۱۸ B2
۴۲ ۱۳ ۱۶ ۹ ۴ B1
n/a ۷ ۱۰ n/a n/a A2