فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

ویدیو آموزشی ریدینگ

فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

ویدیو آموزشی رایتینگ ۷

فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

ویدیو آموزشی ریدینگ ۷

فروردین ۳۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

ویدیو آموزشی رایتینگ تسک ۲