تدریس خصوصی آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس هرچند پروسه اعتراض به نمره آیلتس از هم…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات سخت در رایتینگ آیلتس

موضوعات سخت در رایتینگ آیلتس تسک دوم آکادمیک و جنرال Some …
تدریس خصوصی آیلتس

رایتینگ تسک 2

رایتینگ تسک 2 از نکات بسیار مهم در موضوعاتی که در آزمون واقع…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه یک جواب با نمره بالا در بخش دوم آزمون شفاهی

Describe a time when you were really busy . you should say …