Category Archives: کتاب الکترونیکی

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک ۱۲

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک 12

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک ۱۲ کمبریج IELTS ۱۲ دانشجویان را قادر می سازد تا خود را با آیلتس آشنا کنند و با تکنیک های آزمون با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده، توسط Cambridge ESOL آشنا شوند. مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می […]

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک ۱۱

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک 11

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک ۱۱ کمبریج IELTS ۱۱ دانشجویان را قادر می سازد تا خود را با آیلتس آشنا کنند و با تکنیک های آزمون با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده، توسط Cambridge ESOL آشنا شوند. مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می […]

کتاب کمبریج آیلتس ۱۰

کتاب کمبریج آیلتس 10

کتاب کمبریج آیلتس ۱۰ کمبریج IELTS ۱۰ دانشجویان را قادر می سازد تا خود را با آیلتس آشنا کنند و با تکنیک های آزمون با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده، توسط Cambridge ESOL آشنا شوند. مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می باشد. بخش […]

کتاب کمبریج آیلتس ۹

کتاب کمبریج آیلتس 9

کتاب کمبریج آیلتس ۹ کمبریج IELTS ۹ دانشجویان را قادر می سازد تا خود را با آیلتس آشنا کنند و با تکنیک های آزمون با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده، توسط Cambridge ESOL آشنا شوند. مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می باشد. […]