تیر ۲۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۲۵

In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

لیسنینگ و transcribe کردن

لیسنینگ و transcribe کردن يكى از بهترين راههاى تقويت لیسنینگ ترنسکرایب( transcribe) کردن یا پیاده نمودن متن شنیداری روی کاغذ است. توصیه می‌شود سکشن های دو، […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۲۴

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ هر بخش از آزمون Speaking آیلتس سوالات خاص خود را دارد که نحوه ی پاسخگویی متفاوتی را از […]