تیر ۲۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱ – فعل چیست؟

آموزش گرامر درس ۱ – فعل چیست؟
تیر ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Travel & Holidays topic

Part 1 Do you like travelling? Yes, definitely! I think seeing the world, from great historical monuments to white sandy beaches, . It’s a very interesting […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۲۸

Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do? Humans […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون دستورالعمل سوالات را به دقت بخوانید و تعداد کلمات خواسته شده برای پاسخ را به خاطر بسپارید. هرگز […]