تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس 3 – افعال اصلی

آموزش گرامر درس 3 - افعال اصلی
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 30

Several languages are in danger of extinction because they are…
تدریس خصوصی آیلتس

تشخيص كلمات كليدی در Reading و Listening

اغلب آزمون دهندگان IELTS در تشخیص کلمات کلیدی یا key words در ریدین…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 29

Some people believe that studying at university or college is…