تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت پنجم

New editors decide what to broadcast on television and what to…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت چهارم

In many countries schools have severe problems with student behavior.…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت سوم

More and more people are migrating to cities in search of a better…
تدریس خصوصی آیلتس

7 روش بد استفاده از اصطلاحات کنایی Idioms (بخش اول)

شاید بیشتر از هر موضوع دیگری درباره ی استفاده از اصطلاحات کنایی …