تدریس خصوصی آیلتس

نکته برای رایتینگ تسک 2

از نکات بسیار مهم در موضوعاتی که در آزمون واقعی آیلتس در بخش دو…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ تسک 1 آیلتس با 4 مدل جواب

The bar chart below shows the results of a survey conducted by…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه اسپیکینگ آیلتس

This speaking test for IELTS is on the topic of possessions. Possessions Part…