تیر ۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هفدهم

Happiness is considered very important in life. Why is it difficult to define?What factors are important in achieving happiness? It is no doubt true that the […]
تیر ۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو منتشر میشود كه سنترهای ایرانی به دلیل مواردی همچون تقلب های سازمان یافته یا […]
تیر ۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی – ربات

What do you think of robots? I think robots are a clever idea. I’d love to have a robot that could speak to me and do […]
تیر ۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت شانزدهم

Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources. To what extent do you agree or disagree? Some […]