تدریس خصوصی آیلتس

لیسنینگ و transcribe کردن

لیسنینگ و transcribe کردن يكى از بهترين راههاى تقويت لیسنینگ ت…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 24

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines…
تدریس خصوصی آیلتس

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ هر بخش از آزمون S…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 23

Some people think that governments should give financial support…