تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ پاکستان

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • Where do you live now?
 • Do you like this place? Why?
 • Do you think it is a good place to live in?
 • Would you recommend it to your friends?
 • Do you like shoes?
 • How many pairs of shoes do you have?
 • Do you like comfortable or fashionable shoes?
 • Do you think people have too many shoes these days?

Cue Card

Talk about something you plan to do in the future apart from your work or studies. Please say

 • What do you plan?
 • When and why do you want to do it?
 • How will you achieve it?

Discussion

 • Do you think planning is important?
 • Why do you think so?
 • What do you think about routine planning?
 • Can you give some examples?
 • What could governments do to plan better?
 • What is the difference between those who plan and those who don’t?
 • Why is it so in your opinion?
تدریس خصوصی آیلتس

چه گرامر و لغاتی حائز اهمیت و نمره بیار هستند؟

شاید شما هم در رایتینگ و اسپیکینگ دنبال فرصتی مناسب باشید تا از یک گرامر سخت و پیچیده استفاده کنید و یا لغت سختی را بکار بگیرید چون حتما جایی شنیده اید که این ساختارها و گرامرها و یا لغات اصطلاحا نمره بیار است. اما واقعیت این است که اگر تنوانید از این گرامرها و یا لغات بطور طبیعی و صحیح استفاده کنید، نتیجه معکوس خواهید گرفت و نمره از دست خواهید داد. پس توصیه میکنیم اگر از نحوه استفاده اصولی این گرامرها و لغات اطلاعات کافی ندارید، آنها را فراموش کنید و طوری بنویسید و یا صحبت کنید که به آن تسلط کافی دارید. برای اطلاع از نحوه صحیح استفاده از ساختارها و لغات حتما توصیه می کنیم از دیکشنری، اینترنت و کتابهای گرامر معتبر استفاده کنید و کاربرد صحیح را در جملات با مثال یاد بگیرید.

تدریس خصوصی آیلتس

یک اشتباه مهلک در رایتینگ آیلتس

چندی پیش یکی از زبان آموزان که نمرات آزمون اصلی را دریافت کرده بودند بیان کردند که در حالیکه نمره اسپیکینگ ایشان ۷٫۵ شده بود، نمره رایتینگ ایشان ۵٫۵ شده بود. علت: جابجا نوشتن رایتینگ تسک اول و دوم در پاسخ نامه و در نتیجه حول شدن و از دست دادن تمرکز و همچنین اتلاف وقت آزمون حدود ۸ دقیقه که در نهتایت منجر به افت شدید نمره رایتینگ ایشان شد. نتیجه اخلاقی اینکه هنگام شروع کردن به نگارش در مهارت رایتینگ حتما بالای صفحات پاسخ نامه دقت کنید. بالای صفحه تسک اول نوشته شده Task 1 و بالای صفحه تسک دوم نوشته شده Task 2 همچنین پاسخ نامه های رایتینگ با رنگهای متفاوت از هم متمایز شده اند. حتی اگر این اتفاق برای شما رخ داد، ضمن حفط خونسردی و کنترل، موضوع را فورا به مسئولین آزمون اطلاع دهید و اجازه ندهید رایتینگ شما تحت تاثیراین موضوع قرار بگیرد.

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس مارس ۲۰۱۷ هند

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What do you do?
 • What are your future plans?
 • Do you like holidays? Why?
 • What do you prefer to do on holidays?
 • How long do you usually enjoy holidays?
 • Do you like celebrities?
 • Who is the favourite celebrity from your country? Why?

Cue Card

Describe a place where you feel relaxed. Please say

 • What and where is this place?
 • Who do you go there with?
 • Why do you find it so relaxing?

Discussion

 • Are there any other activities where people feel relaxed?
 • What should companies do for their employees’ relaxation?
 • Are there any changes now in relaxing activities compared to the past?
 • Why do you think it is so?
 • Are there any other ways for relaxation?