اسفند ۵, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

لغات و اصطلاحات مربوط به تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

لغات و اصلاحات مفید در نامه نگاری آیلتس نامه آیلتس ، که مربوط به نگارش آیلتس جنرال بخش یک می باشد ، را می بایست دربیست […]
اسفند ۱, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (INTERNET)

Describe yourself. INTERNET Do you use the Internet much during the day? What do you usually do on the Internet? What are some advantages of the […]
اسفند ۱, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (COMPUTERS)

Describe yourself. COMPUTERS Do you think computers help society? Do you think computers are bad for health? How do you think computers have changed the world?
اسفند ۱, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (TRAVEL)

Describe yourself. TRAVEL Do you like to travel? What kind of places have you visited in your life? Which place would you really like to visit? […]
error: محتوا محافظت شده است