تدریس خصوصی آیلتس

“حذف به قرینه” در رايتينگ و اسپیکینگ

هر گاه معنا روشن باشد، عناصر تکراری در کلاز های کنار هم را می توان حذف کرد. به این عمل ellipsis می گوییم و در رايتينگ و اسپیکینگ نمرات گرامر پیچیده را برای ما به ارمغان می آورند.
مثال :

He painted the walls brown and (he painted) the trimming white.

We asked john to come at ten and ( we asked) Bill ( to come) at noon.

واژگان داخل پرانتز حذف می شوند. جملات حاصله، elliptical sentences نام دارند و در آیلتس بسیار نمره آور محسوب می‌شوند.
تمرین :

Combine the following into elliptical sentences :

 • We considered the plan good. We did not consider it bad.
 • He had the house painted. He did not have the garage painted.
 • At the camp the men began to put up the tents and the women began to prepare the dinner.
 • Many people don’t want to do volunteer work to help others. Fortunately there are many other people who want to do volunteer work to help others.

نکته: ساختار فوق نه تنها نمره گرامر بالایی دارد، بلکه با ایجاد یک مرجع کاذب و بازگشت به همان مرجع، نمره CC را در رايتينگ و روان صحبت كردن را در اسپیکینگ، به طرز شگفت انگیزی بالا می‌برد ( در صورت استفاده درست و وسیع البته! ).
معمولاً کندیدت ایرانی آیلتس، برای به حد نصاب ( صد و پنجاه و دویست و پنجاه واژه) رساندن رايتينگ خود، “الیپسیس” را انجام نمیدهد و فکر میکند با این کار اوضاع بهتر می‌شود: در حالی که یک رایتینگ بی رمق و تکراری و کسل کننده تحویل داده است.

منطقی و صحیح اما “بی رحمانه” حذف کنید و در دام تکرار مکررات نیافتید!

تدریس خصوصی آیلتس

مقایسه ریز نمرات آیلتس با تافل

پس از تغییرات اخیر در ویزای آمریکا، بسیاری از کسانی که نمره تافل دارند یا برای این امتحان آماده می شدند، به دانشگاه های کانادا و استرالیا و نیوزیلند و انگلیس و اسکاندیناوی… و طبعاً امتحان آیلتس روی آورده اند.
سوال این است که چگونه نمرات کسب شده در امتحانات اصلی یا آزمایشی تافل را “دقیقاً” با آیلتس تطبیق دهیم و نقاط ضعف و قوت خود را بیابیم و طبق آنها کلاس و کارگاه بگیریم و یا کتاب های مورد نیاز را بخوانیم؟

در یک کار تحقیقی دقیق، هم نمره اورال و هم هر تک اسکیل به دقت در هر دو آزمون مقایسه و همسان سازی شده اند.

نکته:

به دقت بسیار زیاد آیلتس در نمرات شش به بالا( به خصوص در رایتینگ) توجه کنید

Compare TOEFL® Scores

As the maker of the TOEFL® test, ETS aims to give you the information you need to make the best admissions decisions for your institution. That’s why we’ve conducted research to develop these helpful tools that make it easier for you to compare TOEFL iBT® scores to the IELTS® academic module and the Common European Framework of Reference (CEFR).

TOEFL iBT® and IELTS® Academic Module Scores

Score Comparison Tool

Drag the slider to the TOEFL iBT Total Score (or enter it in the box below) to see the IELTS Overall Band Score.

Overview

ETS developed the score comparison tool to help score users make educated admissions decisions by allowing them to compare TOEFL iBT scores to IELTS Band Scores. The data is based on the analysis of 1,153 individuals who took both the TOEFL test and the IELTS academic test.

Comparison Tables

Based on the research reports that link TOEFL iBT scores to IELTS scores, ETS developed these comparison tables to help you make informed admissions decisions.

ETS does not endorse using the tables to calculate cut scores. Institutions wishing to set cut scores should study the two tests and work with test results to set cut scores that are appropriate to meet their specific needs.

TOEFL Score IELTS Band
۰-۴ ۰-۳۱
۳۲-۳۴ ۴٫۵
۳۵-۴۵ ۵
۴۶-۵۹* ۵٫۵
۶۰-۷۸* ۶
۷۹-۹۳* ۶٫۵
۹۴-۱۰۱* ۷
۱۰۲-۱۰۹* ۷٫۵
۱۱۰-۱۱۴ ۸
۱۱۵-۱۱۷ ۸٫۵
۱۱۸-۱۲۰ ۹
TOEFL Reading IELTS Reading
۰-۲ ۰-۴
۳ ۴٫۵
۴-۷* ۵
۸-۱۲* ۵٫۵
۱۳-۱۸* ۶
۱۹-۲۳* ۶٫۵
۲۴-۲۶* ۷
۲۷-۲۸* ۷٫۵
۲۹* ۸
۲۹* ۸٫۵
۳۰ ۹
TOEFL Listening IELTS Listening
۰-۲ ۰-۴
۳ ۴٫۵
۴-۶ ۵
۷-۱۱* ۵٫۵
۱۲-۱۹* ۶
۲۰-۲۳* ۶٫۵
۲۴-۲۶* ۷
۲۷* ۷٫۵
۲۸* ۸
۲۹* ۸٫۵
۳۰ ۹
TOEFL Speaking IELTS Speaking
۰-۱۱ ۰-۴
۱۲-۱۳ ۴٫۵
۱۴-۱۵* ۵
۱۶-۱۷* ۵٫۵
۱۸-۱۹* ۶
۲۰-۲۲* ۶٫۵
۲۳* ۷
۲۴-۲۵* ۷٫۵
۲۶-۲۷* ۸
۲۸-۲۹* ۸٫۵
۳۰ ۹

 

TOEFL Writing IELTS Writing
۰-۱۱ ۰-۴
۱۲-۱۳ ۴٫۵
۱۴-۱۷* ۵
۱۸-۲۰* ۵٫۵
۲۱-۲۳* ۶
۲۴-۲۶* ۶٫۵
۲۷-۲۸* ۷
۲۹ ۷٫۵
۳۰ ۸
۳۰ ۸٫۵
۳۰ ۹

 

*Indicates score comparison ranges with the highest degree of confidence. The data is based on the analysis of 1,153 individuals who took both the TOEFL test and the IELTS academic module.

Research

Linking TOEFL iBT Scores to IELTS® Scores — A Research Report (PDF)

ETS conducted score comparison research between the TOEFL test and an alternative test, IELTS academic. For the research, ETS obtained a sample of 1,153 students who had both IELTS and TOEFL scores. Under this approach, TOEFL iBT score ranges are identified for test takers meeting a particular score level on the equivalent IELTS score band. The score comparison results for each section (Listening, Speaking, Reading and Writing) and for the total test showed that most of the students in the sample scored in the middle to mid-high score ranges on both tests.

TOEFL iBT Scores and the CEFR

In 2006, as the TOEFL iBT test was being introduced, ETS conducted a standard-setting exercise with educators to map the new scores to the CEFR levels.

Since the time of that study, ETS has been closely monitoring the needs of TOEFL iBT score users and how they make use of CEFR levels and TOEFL iBT cut scores to inform their policies and decisions. ETS has also received extensive feedback from universities and teachers of English about the levels of performance in an academic setting represented by different CEFR levels and TOEFL score levels.

Based on this feedback from the field, ETS has adjusted the TOEFL scores corresponding to different CEFR levels, so that the scores more closely reflect performance described in the CEFR levels.

ETS adjusted TOEFL iBT scores using the test’s Standard Error of Measurement (SEM). An SEM is found in every test, and quantifies the reliability of test scores — that is, the extent to which test takers would earn the same test score if they took different versions of the test on different occasions. Using commonly accepted educational measurement practice, ETS adjusted the TOEFL score requirements by two SEMs.

Comparison Table

Below are the adjusted TOEFL iBT scores mapped to their corresponding CEFR levels.

Total (0–۱۲۰) Writing (0–۳۰) Speaking (0–۳۰) Listening (0–۳۰) Reading (0–۳۰) CEFR level
۹۵ ۲۴ ۲۵ ۲۲ ۲۴ C1 or above
۷۲ ۱۷ ۲۰ ۱۷ ۱۸ B2
۴۲ ۱۳ ۱۶ ۹ ۴ B1
n/a ۷ ۱۰ n/a n/a A2
تدریس خصوصی آیلتس

گرامر پیچیده برای رایتینگ

Relative Clauses

You can use relative clauses to give essential or extra information about a person, place, or thing.
This makes our writing more fluent and more coherent. We do this by using relative pronouns like “who”, “which” and “that”. For example, ‘He’s the kind of person who is always friendly.’

examples 1:

Air pollution can cause health problems. Air pollution is largely caused by motor vehicles.
We can convert these two simple sentences in to one complex sentences by using the word ‘which’.
Air pollution, which is mostly caused by motor vehicles, can cause health problems.

example 2:

There is evidence that some people are more likely to smoke. These people have parents and friends who smoke.
We can link both of these sentences together by using the word ‘that’.

There is evidence that people who have parents and friends that smoke are more likely to smoke

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس ژانویه ۲۰۱۷ ژاپن

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What do you do?
 • Why did you choose this job?
 • What will you do in the future?
 • What color do you like? Why?
 • What color is popular among your friends? Why?
 • What color won’t you decorate the walls of your room with? Why?
 • Do you like chocolate?
 • Did you also like chocolate as a child?
 • Do you think most people like chocolate? Why?

Cue Card

Describe a piece of equipment that is essential for you in everyday use. Please say

 • What is it?
 • Why is it important to you?
 • How often do you use it during the day?

Discussion

 •  Who else in your family uses this equipment?
 • What other equipment do you have at home?
 • What is the future of machines or robots, in your opinion?
 • Describe the advantages of industrial robotic and automation systems.
 • Do you think having robots in our houses would be beneficial?
 • Do you think robots will take our jobs in the future?