تدریس خصوصی آیلتس

تشخيص كلمات كليدی در Reading و Listening

اغلب آزمون دهندگان IELTS در تشخیص کلمات کلیدی یا key words در ریدین…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 29

Some people believe that studying at university or college is…
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس 2 – فعل چیست؟

آموزش گرامر درس 2 - فعل چیست؟
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس 1 - فعل چیست؟

آموزش گرامر درس 1 - فعل چیست؟