تیر ۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی – مطالعه

Are the any occasions when reading at speed is a […]
تیر ۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هجدهم

Families who send their children to private schools should not […]
تیر ۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هفدهم

Happiness is considered very important in life. Why is it […]
تیر ۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و […]