تدریس خصوصی تافل

تکنیک های کاربردی در آزمون آیلتس – شماره ۱

تکنیک های فراوانی برای هر بخش از آزمون آیلتس وجود دارند که با آموختن …
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت هشتم

Some people think that sense of competition in children should…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت هفتم

The money spent by governments on space programs would be better…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت ششم

Some people believe unpaid community service should be compulsory…