اسفند ۳۰, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک فوریه ۲۰۱۷ بریتانیا

Writing test Writing task 1 (a report) We were given […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال ژانویه ۲۰۱۷ هند

Writing task 1 (Letter) Your colleague from a different town […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

چند نکته مهم در آیلتس رایتینگ

IELTS Writing Exam Tips Don’t spend more than 20 mins […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سه نکته بسیار مهم در رایتینگ

تا جاى ممكن واژگان سوال را کپی نکنید. به روشنی […]