فروردین ۲۹, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۰)

security bulky reluctant obvious vicinity century rage document conclude undeniable
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۹)

gloomy unforeseen exaggerate amateur   mediocre variety valid survive weird prominent
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۸)

postpone consent massive capsule preserve denounce unique torrent resent molest
فروردین ۲۲, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۷)

defect employee neglect deceive undoubtedly popular thorough client comprehensive defraud
error: محتوا محافظت شده است