مرداد ۱۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۳

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۵

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۵ We cannot help everyone in […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۴

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۳۴ Nowadays the way many people […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲