Tag Archives: اعتراض به نمره ielts

اعتراض به نمره آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس هرچند پروسه اعتراض به نمره آیلتس از همان ابتدا نیز وجود داشت، طی چند ماه گذشته به دلیل پایین آمدن غیرطبیعی برخی نمرات، به شدت مورد پرسش داوطلبان قرار گرفته است. بیشتر داوطلبان به دلیل اینکه برای اعتراض به نمره آیلتس، ملزم به پرداخت هزینه ۴۳۰ هزار تومانی و انتظار ۶ […]