مهر ۲۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۳

مهر ۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۰

مهر ۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۹

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
اموزش لغات اسپیکینگ آیلتس

IELTS Books and Films Vocabulary

It’s quite possible that the examiner will ask you questions […]