Tag Archives: تجارب اعتراض به نمره آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس هرچند پروسه اعتراض به نمره آیلتس از همان ابتدا نیز وجود داشت، طی چند ماه گذشته به دلیل پایین آمدن غیرطبیعی برخی نمرات، به شدت مورد پرسش داوطلبان قرار گرفته است. بیشتر داوطلبان به دلیل اینکه برای اعتراض به نمره آیلتس، ملزم به پرداخت هزینه ۴۳۰ هزار تومانی و انتظار ۶ […]