Tag Archives: تفاوت آکادمیک و جنرال آیلتس

تفاوت آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال

تفاوت آکادمیک و جنرال آیلتس

تفاوت آکادمیک و جنرال آیلتس ایلتس تفاوت کاربردی: آکادمیک – برای ادامه‌ تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انگلیسی زبان لازم است و همینطور افرادی که مدرس یا معلم باشند و همینطور برخی از پزشکان. جنرال – برای سایر افراد و مشاغل و برای مهاجرت و زندگی روزمره. تفاوت ساختاری: آکادمیک و جنرال در […]