شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
اموزش لغات اسپیکینگ آیلتس

IELTS Books and Films Vocabulary

It’s quite possible that the examiner will ask you questions […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶
اموزش لغات اسپیکینگ آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Education topic

Part 1 Do you work or are you a student? […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Travel & Holidays topic

Part 1 Do you like travelling? Yes, definitely! I think […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

نكات مهم در بخش ۲ آزمون شفاهی(پارت دوم)

لازم به ذكر است كه اگر يكى از سوال ها […]