نوشته‌ها

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس دسامبر 2016 استرالیا

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک دسامبر 2016 کلمبیا

Writing test Writing task 1 (Report) We were given a process…
تدریس خصوصی آیلتس

تغییرات اخیر در آزمون آیلتس

ما با دریافت بازخورد از بیست نفر از زبان آموزان که در دو هفته ا…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس اکتبر 2016 عربستان

Speaking test Interview What is your full name? Can…