دی ۳۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

Writing for IELTS, session2

Structures: Who: Noun (human) + [who + finite verb]. Example: […]
دی ۲۸, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۲۷

دی ۲۴, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ آیلتس

آموزش رایتینگ آیلتس درس ۲

دی ۲۲, ۱۳۹۶

لغات و اصطلاحات مربوط به تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

لغات و اصلاحات مفید در نامه نگاری آیلتس نامه آیلتس […]