نوشته‌ها

تدریس خصوصی آیلتس

زمان بندی و مراحل نوشتن رایتینگ

*20 دقیقه به این بخش اختصاص دهید. *2 تا 3 دقیقه برای آمادگی…