نوشته‌ها

تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Travel & Holidays topic

Part 1 Do you like travelling? Yes, definitely! I think seeing…
تدریس خصوصی آیلتس

خطاهای رایج در رايتينگ

Affect vs Effect - which word to use, and when? Affect - used…
تدریس خصوصی آیلتس

در رایتینگ overview را بعد از مقدمه بنویسیم یا در انتها؟

در رایتینگ تسک اول آکادمیک، پاراگراف overview را بعد از پاراگراف مق…