شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۷– زمان آینده کامل استمراری

تیر ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Travel & Holidays topic

Part 1 Do you like travelling? Yes, definitely! I think […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

خطاهای رایج در رايتينگ

Affect vs Effect – which word to use, and when? […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

در رایتینگ overview را بعد از مقدمه بنویسیم یا در انتها؟

در رایتینگ تسک اول آکادمیک، پاراگراف overview را بعد از […]