Tag Archives: لغات انگلیسی

تصویر سازی ذهنی در به خاطر سپردن لغات

تصویر سازی ذهنی در به خاطر سپردن لغات

تصویر سازی ذهنی در به خاطر سپردن لغات سیستم های حافظه مبتنی بر تصویر مانند روش پیوند و روش Peg یک مسیر ذهنی دوم برای، یادآوری اطلاعاتی که می خواهید به خاطر بسپارید ایجاد کنید. این تکنیک ها کاملا موثر هستند. اما تصور کنید تخیل و ارتباط آزاد، لباس مناسب شما نیست. برای راهنمایی سریع […]