Tag Archives: متخلفان آزمون های بين المللی

هشدار به متقاضیان و متخلفان آزمون های بین المللی

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و … می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که با تبلیغات و وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب اقدام به کلاهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از این افراد […]