Tag Archives: مکالمه انگلیسی

۵ مورد درباره آیلتس که افراد از آنها می ترسند

هیچ کس امتحان را دوست ندارد. امتحانات افراد را عصبی و ناراحت می کنند و در شدیدترین حالت ها افراد از امتحان هراس دارند و توانایی خود را در درست فکر کردن از دست می دهند. آیلتس هم متفاوت نیست و افراد زیادی آن را مشکل می یابند. قسمت های زیادی در آزمون آیلتس می […]