مهر ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۱

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
اموزش لغات اسپیکینگ آیلتس

IELTS Accommodation Vocabulary

The examiner may ask you to talk about the place […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Food topic

Part 1 What kinds of meals do you like? Oh, […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking vocabulary for Sport topic

Part 1 What kind of sport do you prefer? I […]