نوشته‌ها

نمونه نامه نویسی پارت اول، جنرال با نمره کامل 9 از 9

یکی از ویژگی های نمونه های نمره 9 در عین ساده بودن این نوع نوشت…