نوشته‌ها

تدریس خصوصی آیلتس

کاربرد although , though , even though

كلمات though , although به معنای «اگرچه» و even though به معنا…