Tag Archives: گرامر آیلتس

آموزش گرامر آیلتس

تمرکز شما می بایست روی مفاهیم دستور زبان باشد، نه ساختار آن ها. این یعنی یاد بگیرید در موقعیت های مختلف باید چطور صحبت کنید. برای مثال، یک موضوع انتخاب کنید، یا اینکه مطلبی را موضوعی بخوانید. یعنی چه؟ تصور کنید می خواهیم راجع به تجربیات خود صحبت کنیم، پس دو نفر اینگونه با یکدیگر […]