Tag Archives: Writing خوب

چگونه Writing را خوب بنویسیم

اولین قدم برای نوشتن یک Writing خوب، سازماندهی ایده ها و فکر کردن روی آنهاست. سعی کنید از ابزارهای پیوستگی به صورت متعادل استفاده کنید. اگرچه استفاده از این عبارات در ابتدای هرجمله وسوسه کننده می رسد، اما استفاده حداقلی از آنها در جای مناسب باعث بالا بردن نمره تان می شود. به علاوه، سعی […]