نوشته‌ها

تدریس خصوصی آیلتس

Writing for IELTS, session2

Structures: Who: Noun (human) + [who + finite verb]. Example: Mr.…

لغات و اصطلاحات مربوط به تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

لغات و اصلاحات مفید در نامه نگاری آیلتس نامه آیلتس ، که مرب…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس