مهر ۳۰, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۳

مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۲

فروردین ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

خطاهای رایج در رايتينگ

Affect vs Effect – which word to use, and when? Affect – used as a verb, it means to influence something. Example: The power shortage affected […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

در رایتینگ overview را بعد از مقدمه بنویسیم یا در انتها؟

در رایتینگ تسک اول آکادمیک، پاراگراف overview را بعد از پاراگراف مقدمه بنویسیم یا در انتها؟ هر دو جا درست است و تاثیری در نمره شما […]