دی ۳۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

Writing for IELTS, session2

Structures: Who: Noun (human) + [who + finite verb]. Example: […]
دی ۲۲, ۱۳۹۶

لغات و اصطلاحات مربوط به تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

لغات و اصلاحات مفید در نامه نگاری آیلتس نامه آیلتس […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Sample Writing Academic Task 2,3

آذر ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ تصحیح شده با نمره ۴٫۵