آزمون

آزمون های شبیه سازی شده آیلتس (IELTS Mock Tests)

تدریس خصوصی آیلتس IELTS

مجموعه آموزشی شهر آیلتس در راستای تحقق بخشی به اهداف متقاضیان و آشنا سازی آنها با امتحانات اصلی پیش رو ٬ اقدام به برگزاری آزمونهای آزمایشی نموده است . یکی از عللی که داوطلبین امتحانها نتوانسته در این امتحان به طور درخشان ظاهر شوند عدم آشنایی آنها با شکل و شمایل کلی امتحان است . از اینرو زمان٬ توجه و تمرکز بسیار زیادی را معطوف به نکاتی می نمایندکه شاید بسیار سرنوشت ساز در امتحان آنها نبوده و در نتیجه نمره بدست آورده شده از امتحان رضایت خاطر آنها را فراهم نخواهد کرد.

در برگزاری این امتحانات توجه خاصی صورت گرفته که شرایطی برای متقاضیان این امتحانات فراهم شود که در آن :

  • داوطلب در شرایطی همانند امتحان اصلی در کنار سایر متقاضیان قرار گرفته و این آزمون را مورد خطاب قرار دهد.
  • تمامی مهارتهای این امتحان در یک روز برگزار شود و متقاضی بتواند در وقت و زمان خود نهایت صرفه جویی را بخرج داده و پس از امتحان نیز بر فرآیند مطالعه خود هدفمندانه تر متمرکز شود.
  • متقاضی تمامی سؤالات امتحانی را پیش رو داشته که نه تنها با استانداردهای تست هماهنگی داشته بلکه راهگشای دریافت بهتر فراگیران از نوع و شکل سؤالات باشند.
  • متقاضی بتواند در همان روز ‍پس از شرکت در جلسه رفع اشکال وتوجیهی به تمامی اشکالات و نواقص آموزشی خود در مهارت های گفتاری٬ نوشتاری٬ شنیداری و خواندن- پس ازتجزیه و تحلیل سؤالات٬ بررسی پاسخنامه تشریحی٬ ارائه پاسخهای پیشنهادی٬ ارائه مجموعه تکنیکهای تستی برای استفاده بهینه از زمان٬ بررسی اشتباهات متداول٬ پاسخگویی سؤالات متداول متقاضیان -پی برده و راهکارهایی را هم برای مرتفع نمودن آنها به دست آورد.
  • متقاضی بتواند در صورت نیاز از برنامه ریزی و مشاوره علمی و آموزشی متفاوتی بهره برده تا با اطمینان خاطر در مسیر موفقیت آزمون قرار گیرد.

تمامی متقاضیان امتحانات دست کم دو یا سه بار می بایست در این امتحان شرکت نمایند تا با شرایط کلی و جزئی همچنین روش برخورد صحیح با تست آشنا شده، بر اظطراب و نگرانی خود غالب و در نتیجه به نمره تقریبا حقیقی و واقعی خود دست یابند..تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی