آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۳

آموزش رایتینگ آکادمیک 33

آموزش رایتینگ آکادمیک ۳۳

برای انجام دو task در آزمون Academic Writing IELTS به شما ۱ ساعت خواهند بود.
دو بخش از این آزمون writing تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است.
حتماً از یک صفحه به صفحه دیگر سریع حرکت کنید تا تمرین شما تا حد ممکن واقعی باشد. اگر ترجیح می دهید به صورت آفلاین کار کنید ، مقاله آزمون را بارگیری کنید.
در آزمون واقعی، writing خود را در یک کتابچه پاسخ انجام خواهید داد.
زمان سنجی
زمان مجاز برای آزمون Academic Writing IELTS ، شصت دقیقه است. خودتان زمان بگذارید و فقط یک ساعت زمان بگذارید تا هر دو بخش آزمون را انجام دهید
task 2 دو برابر بیشتر از task 1 به نمره نوشتن کمک می کند.
writing task 1
شما باید حدود ۲۰ دقیقه برای task 1 صرف کنید
بنویسید به سبک رسمی
حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسید
writing task 2
شما باید حدود ۴۰ دقیقه را برای کار ۲ صرف کنید
بنویسید به سبک رسمی
حداقل ۲۵۰ کلمه بنویسید
دستورالعمل برای نامزدها
در آزمون واقعی دستورالعمل های زیر به شما داده می شود:
این مقاله سؤال را باز نکنید تا اینکه به شما گفته شود این کار را انجام دهید
نام و شماره خود را در فاصله های بالای این صفحه بنویسید
دستورالعمل های مربوط به هر کار را با دقت بخوانید
به هر دو کار پاسخ دهید
حداقل ۱۵۰ کلمه برای task 1 بنویسید
حداقل ۲۵۰ کلمه برای task 2 بنویسید
پاسخ های خود را در جزوه پاسخ بنویسید
به طور واضح در قلم یا مداد بنویسید. ممکن است تغییراتی ایجاد کنید ، اما اطمینان حاصل کنید که کار شما به راحتی قابل خواندن است
در پایان آزمون ، هم برگه سوال و هم جزوه پاسخ خود را ارائه دهید.
مرور
پس از اتمام هر دو task ، کار خود را مرور کنید. پاسخ های مدل را بارگیری کنید تا نمونه های خوبی درباره نحوه تکمیل تست Writing را ببینید.

Academic Writing – task 1

این اولین بخش از آزمون academic writing ielts شماست. باید حدود ۲۰ دقیقه روی آن وقت بگذارید.

Academic Writing – task 2

این دومین بخش از آزمون academic writing ielts شماست. باید حدود ۴۰ دقیقه روی آن وقت بگذارید.

آموزش رایتینگ آکادمیک 33 آموزش رایتینگ آکادمیک 33 آموزش رایتینگ آکادمیک 33 آموزش رایتینگ آکادمیک 33

 


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین