آموزش رایتینگ کاربردی درس ۵

آموزش رایتینگ کاربردی درس 5

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۵

برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما ۱ ساعت مجاز خواهد داد.

دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است.

در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد.

زمان سنجی
زمان مجاز برای آزمون نوشتن آکادمیک آیلتس،  ۶۰ دقیقه است.
خودتان زمان بگذارید و فقط یک ساعت زمان بگذارید تا هر دو بخش تست را انجام دهید.

task 2 دو برابر بیشتر از task 1 به نمره Writing کمک می کند.

نوشتن task 1

شما باید حدود ۲۰ دقیقه برای task 1 صرف کنید
به سبک رسمی بنویسید
حداقل ۱۵۰ کلمه بنویسید

نوشتن task 2

شما باید حدود ۴۰ دقیقه را برای task 2 صرف کنید
به سبک رسمی بنویسید
حداقل ۲۵۰ کلمه بنویسید

در آزمون واقعی دستورالعمل های زیر به شما داده می شود:

این مقاله سؤال را باز نکنید تا اینکه به شما گفته شود این کار را انجام دهید
نام خود را در فاصله های بالای صفحه بنویسید
دستورالعمل های مربوط به هر کار را با دقت بخوانید
به هر دو کار پاسخ دهید
حداقل ۱۵۰ کلمه برای task 1 بنویسید
حداقل ۲۵۰ کلمه برای task 2 بنویسید
پاسخ های خود را در جزوه پاسخ بنویسید
به طور واضح با قلم یا مداد بنویسید. ممکن است تغییراتی ایجاد کنید، اما اطمینان حاصل کنید که کار شما به راحتی قابل خواندن است
در پایان آزمون ، هم برگه سوال و هم جزوه پاسخ خود را ارائه دهید.

مرور
پس از اتمام هر دو کار ، کار خود را مرور کنید. برای دیدن نمونه های خوب نحوه تکمیل آزمون Writing ، پاسخ های مختلف را در شهر آیلتس مرور کنید.

آموزش رایتینگ آیلتس

academic – task 1
این اولین بخش از آزمون نوشتن دانشگاهی IELTS شماست. باید حدود ۲۰ دقیقه روی آن وقت بگذارید.

academic – task 1
این دومین بخش از آزمون نوشتن دانشگاهی IELTS شماست. باید حدود ۴۰ دقیقه روی آن وقت بگذارید.

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۵

آموزش رایتینگ کاربردی درس 5 آموزش رایتینگ کاربردی درس 5 آموزش رایتینگ کاربردی درس 5 آموزش رایتینگ کاربردی درس 5 آموزش رایتینگ کاربردی درس 5 آموزش رایتینگ کاربردی درس 5


مطالب بیشتر:

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین