امتحان تافل

TOEFL مخفف Test of English as Foreign Language می باشد و توسط سازمان ETS آمریکا برگزار می گردد. این آزمون در بیش از ۶۰۰ دانشگاه و ۱۱۰ کشور به رسمیت شناخته شده است و بطور منظم و مداوم در بیش از ۴۰۰۰ مرکز برگزار می شود.
تافل به سه مدل مختلف است:
PBT (Paper-based Test)
CBT (Computer-based Test)
IBT (Internet-based Test)
از سال ۲۰۰۵، PBT و CBT جای خود را به آزمون IBT داده اند و از سپتامبر ۲۰۰۶، تافل CBT در هیچ نقطه ای از جهان ارائه نشده است. آزمون IBT نسبت به دو گونه دیگر از لحاظ ساختاری و محتوا تغیراتی کرده و بخش Speaking به عنوان یکی از چهار مهارت اصلی به این تست افزوده شده است. جدول زیر بخشهای مختلف این آزمون را نشان می دهد:

Reading 3 متن/ ۳۹ سوال ۶۰ دقیقه ۳۰ امتیاز
Listening 6 متن / ۳۴ سوال ۵۰ دقیقه ۳۰ امتیاز
Speaking 6 موضوع / ۶ سوال ۲۰ دقیقه ۳۰ امتیاز
Writing 2 موضوع / ۶ سوال ۵۵ دقیقه ۳۰ امتیاز

نمره آزمون IBT از ۰ تا ۱۲۰
نمره آزمون CBT از ۰ تا ۳۰۰
نمره آزمون PBT از ۰ ۶۷۷

PBT CBT IBT
۱۰۰ ۲۵۰ ۶۰۰-۶۰۳
۷۹-۸۰ ۲۱۳ ۵۱۳
۶۱ ۱۷۳ ۵۰۰

شما می توانید نتیجه آزمون خود را ظرف ۱۵ روز بعد از آزمون، از وب سایت رسمی TOEFL چک کنید :

www.ets.org/toeflتدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی