امتحان تافل

TOEFL مخفف Test of English as Foreign Language می باشد و توسط سازمان ETS آمریکا برگزار می گردد. این آزمون در بیش از 600 دانشگاه و 110 کشور به رسمیت شناخته شده است و بطور منظم و مداوم در بیش از 4000 مرکز برگزار می شود.
تافل به سه مدل مختلف است:
PBT (Paper-based Test)
CBT (Computer-based Test)
IBT (Internet-based Test)
از سال 2005، PBT و CBT جای خود را به آزمون IBT داده اند و از سپتامبر 2006، تافل CBT در هیچ نقطه ای از جهان ارائه نشده است. آزمون IBT نسبت به دو گونه دیگر از لحاظ ساختاری و محتوا تغیراتی کرده و بخش Speaking به عنوان یکی از چهار مهارت اصلی به این تست افزوده شده است. جدول زیر بخشهای مختلف این آزمون را نشان می دهد:

Reading 3 متن/ 39 سوال 60 دقیقه 30 امتیاز
Listening 6 متن / 34 سوال 50 دقیقه 30 امتیاز
Speaking 6 موضوع / 6 سوال 20 دقیقه 30 امتیاز
Writing 2 موضوع / 6 سوال 55 دقیقه 30 امتیاز

نمره آزمون IBT از 0 تا 120
نمره آزمون CBT از 0 تا 300
نمره آزمون PBT از 0 677

PBT CBT IBT
100 250 600-603
79-80 213 513
61 173 500

شما می توانید نتیجه آزمون خود را ظرف 15 روز بعد از آزمون، از وب سایت رسمی TOEFL چک کنید :

www.ets.org/toefl, امتحان تافل کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی