انواع سوالات ریدینگ در امتحان آیلتس (قسمت اول)

انواع سوالات ریدینگ در امتحان آیلتس (قسمت اول)آیلتس

انواع سوالات ریدینگ در امتحان آیلتس(توضیح مچینگها در ریدینگ)

 • multiple choice
 • true false not given
 • matching headings and paragraphs
 • text completion
 • summary
 • matching features
 • matching information and paragraphs
 • matching sentence endings

IELTS Reading, Matching Names Tips and Strategy

در این نوع سوالات معمولا از شما خواسته می شود تا اسم یک شخص احتمالا یک کارشناس، محقق یا دانشمند را به یک جمله وصل کنید.

لیستی از اسامی و جملات به شما داده خواهد شد. کار شما این است که متن را بخوانید و سپس اسم ها را به جملات صحیح وصل کنید. متن به شما خواهد گفت که آن فرد چه گفته یا چه کاری انجام داده (که معمولا نتایج تحقیقات هستند) و این شما را به سمت جواب صحیح راهنمایی خواهد کرد.

در بخش های مختلف این مطلب:

 • یک مثال را بررسی خواهیم کرد
 • مشکلات متداول در این نوع سوالات را بررسی می کنیم
 • پیشنهادات و کمک های خود را برای شما بیان می کنیم
 • و یک استراتژی برای روز امتحان به شما پیشنهاد خواهیم کرد

و اما مثال:

همان طور که در مثال زیر مشاهده می کنید، لیستی از جملات و تعدادی نام به شما داده می شود و شما باید با استفاده از متن آن جملات را به اسامی مربوط متصل کنید. معمولا تعداد نام هایی که به شما می دهند از آن چه که لازم دارید بیشتر هستند.

Questions 20-23

Look at the following findings (Questions 20-23) and the list of researchers below.

Match each finding with the correct researchers, A-E

write the correct letter, A-E, in boxes 20-23 on your answer sheet.

۲۰ A sense of identity can never be formed without relationships with other people.

۲۱ A child’s awareness of self is related to a sense of mastery over things and people.

۲۲ At a certain age, children’s sense of identity leads to aggressive behaviour.

۲۳ Observing their own reflection contributes to children’s self awareness.

List of Researchers

A James

B Cooley

C Lewis and Brooks-Gunn

D Mead

E Bronson

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین