اگزمینر در اسپیکینگ به چه چیزی نمره مى دهد؟

مقایسه ی As ،Because و Since

در اسپیکینگ چهار فاکتور نمره دهی وجود دارد که هر کدام به مقدار مساوی (یک چهارم یا بیست و پنج درصد) در نمره نهایی تاثیر می‌گذارند.

  1. Fluency and Coherence روان و منسجم صحبت کردن ( نبود مکث بیش از حد، تکرار بی مورد و من من کردن…)

  2. Lexical Resource واژگان درست و مناسب و سطح بالا ( نمره بالای هفت فقط مختص کسانی است که از واژگان سطح بالای مرتبط به موضوع استفاده میکنند: کالوکیشن ها، اصطلاحات و ایدیوم ها و واژگان کم کاربرد ولی مرتبط به موضوع )

  3. Grammatical range and accuracy گرامر درست و سطح بالا(نمره بالای هفت فقط مختص کسانی است که گرامر پیچیده را روان و گسترده و طبیعی استفاده میکنند: کلاز های وابسته، انواع شرطی ها، passive modals… )

  4. Pronunciation تلفظ ( دقت کنید که تلفظ ارتباطی با لهجه بریتیش یا امریکن… ندارد، بلکه رعایت فاکتورهای “استرس”، “اینتونیشن” و “چانکینگ” است.)

در کل، بر عکس رایتینگ، در اسپیکینگ “چگونه گفتن” اهمیت بیشتری نسبت به “چه چیزی” گفتن دارد.

اگزمینر طبق جدول توصیفی ( speaking band descriptor) به هر کدام از چهار فاکتور فوق نمره‌ای بین ۱ تا ۹ میدهد ( از نظر تکنیکی و زبانشناسی بسیار بعید است که فاصله این فاکتور ها بیش از دو نمره شود: یعنی مثلاً کسی در فلونسى یا روان صحبت کردن پنج بگیرد ولی در تلفظ نمره هفت یا هشت کسب کند )

نکته مهم این است که طبق band descriptor اسپیکینگ، پس از نمره دهی ممتحن، نمره به صورت ریاضی و رو به بالا ( مانند نمره اورال) گرد نمی شود.

بلکه رو به پایین گرد می‌گردد!

درس برای شما: حتماً و به صورت جدی روی ضعیف ترین فاکتور های خود کار کنید و آنها را بهبود بخشید: نمیتوان با مثلاً افزایش شدید دانش واژگانى ضعف مفرط گرامر را پوشش داد.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین