بازنویسی و ویرایش کردن در رایتینگ آیلتس

مقایسه ی As ،Because و Since

هنگام ویرایش کردن یک متن Writing برخود با یک بلوکه ی حجیم از نوشته ها بسیار ناامید کننده و مشکل است. چنین متنی می تواند یک Essay باشد که به نظر می رسد تنها از یک پاراگراف تشکیل شده است.

آیا واقعا قصد دانش آموز این بوده که در Writing خود تنها یک پاراگراف بنویسد؟ به احتمال زیاد خیر. اما دقت داشته باشید که اگر نقطه ی شروع و پایان یک پاراگراف واضح و مشخص نباشد، تشخیص آن برای Examiner غیر قابل ممکن است.

این که صرفا کمی با فاصله از ابتدا ی خط شروع کنید (Indent) به اندازه ی کافی مناسب نیست، چرا که در شرایط خاص امتحان دانش آموزان به اندازه ی کافی در این کار دقت نمی کنند و تنها سعی دارند که تا جای ممکن سریع تر بنویسند.

در نظر داشته باشید که اگر یک خط را میان پاراگراف های خود خالی نگذارید، ممکن است یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد:

  • برای قسمت Coherence and Cohesion نمره ی ۵ دریافت می کنید چرا که چیزی درباره ی دانش پاراگراف بندی خود نشان نداده اید.

  • همچنین، نمره ی خود برای بخش Coherence را از دست می دهید به این دلیل که خواندن و فهمیدن یک Essay بدون پاراگراف بندی صحیح، کاری بسیار مشکل است.

  • کار و زحمت Examiner بیش از حد معمول می شود و این اصلا ایده ی خوبی نیست!

شما می توانید با خالی گذاشتن یک یا دو خط بین پاراگراف هایتان به راحتی از این مشکلات و قبیل آن ها جلوگیری کنید. البته جا گذاشتن دو خط بنا به دلایلی که در بخش بعدی ذکر می کنیم بهتر است.

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین