بایدها و نبایدها در رایتینگ تسک یک جنرال و آکادمیک

بایدها و نبایدها در رایتینگ تسک یک جنرال و آکادمیک

  1. همیشه متن خود را با پارافریز کردن سوال آغاز نمایید. این امر باعث می‌شود خارج از موضوع یا off topic ننویسید.
  2. در تسک یک آکادمیک، همیشه هر ادعایی را با عدد و رقم ساپورت کنید.
  3. در تسک یک جنرال و آکادمیک از اصطلاح in conclusion استفاده نکنید.
  4. در تسک یک آکادمیک به هیچ وجه نظر شخصی خود را عنوان نکنید: صرفاً توضیح نمودار یا چارت…
  5. حتی هنگام نوشتن نامه به یک دوست در تسک یک جنرال،  اجازه کاملاً غیر رسمی نوشتن نداریم،  فقط کمی نیمه رسمی.  همچنین “حال و احوال کردن” در این مورد مجاز نیست.
  6. در تسک یک آکادمیک موظفیم در انتهای متن یا در ابتدا یک دید کلی یا overview ارائه کنیم. در صورت نبود overview نباید انتظار نمره‌ای بیش از پنج و نیم را داشت.
  7. همیشه هدف خود از نامه تسک یک جنرال را در ابتدای نامه با عبارت I am writing to…  مشخص نمایید.  در صورت مشخص نبودن هدف نوشته شدن نامه،  نمره‌ای بیش از شش به شما تعلق نمیگیرد.
مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین